Klubbens mål

  • Verka för att alla mastiffägare blir informerade om att det finns en rasklubb att bli medlem i.
  • Informera medlemmarna om utställningsresultat, HD/ED och andra viktiga uppgifter som inkommer om rasen.
  • Verka för en god sammanhållning inom Svenska Mastiffklubbens styrelse, kontaktombud och medlemmar.
  • Klubben arrangerar varje år en utställning.
  • Uppmärksamma utvecklingen av vår ras i andra länder, främst i Norden genom kontakt med rasklubbarna.
  • Verka för information, kunskap om Svenska Mastiffklubben samt Svenska Kennelklubben.