ORDFÖRANDE

Tina Borneklint
072-578 60 03
ordforande@svenskamastiff.com

VICE ORDFÖRANDE

Tarrence Brown
070-240 24 36
viceordforande@svenskamastiff.com

KASSÖR

Helena Frödin
070-798 84 26
kassoren@svenskamastiff.com

SEKRETERARE

Bente Halvorsen
076-627 05 42
sekreterare@svenskamastiff.com

LEDAMOT

Carina Blom
070-626 96 33
suppleant@svenskamastiff.com

SUPPLEANT

Lilian Hjortsberg
070-666 33 37
ledamot@svenskamastiff.com

SUPPLEANT

Eva Rydqvist
070-342 08 90
suppleanteva@svenskamastiff.com

Kommittéer – Valberedning – Revisor

Avelskommittén
Terrence Brown: Sammankallande
Tina Borneklint
Harrieth Sandberg

Utställningskommittén      
Helena Frödin: Sammankallande    
Tina Borneklint        
Harrieth Sandberg
Lilian Hjortsberg Persson
Bente Halvorsen  

Medlemskommittén
Carina Blom
Bente Halvorsen

Webbmaster
Eva Rydqvist

Valberedningen
Harrieth Sandberg: Sammankallande
Annika Peltooma
Katriina Säppänen

Revisor
Mats Holmstedt