Kontakta gärna klubben om du söker en mastiffvalp!
Genom klubben kan du få råd och tips om vad du ska tänka på när du ska köpa mastiff.
Köp aldrig en mastiff som inte är registrerad i Svenska Kennelklubben eller utländsk kennelklubb inom FCI.

De uppfödare (endast medlemmar i Svenska Mastiffklubben) som vill vara med på denna lista, kan maila till: kassoren@svenskamastiff.com

Det kostar 200 kr för första året sedan 100 kr per år.

Uppfödare som står med på listan ska:
Följa RAS
Följa SKK:s grundregler.
Ge alla sina valpköpare ett års medlemskap i SMK, 150 kr/ny medlem.
Föräldradjuren ska vara HD och ED röntgade
Föräldradjuren skall vara officiellt kvalitetsbedömda vid tidigast 18 månaders ålder.
Ej para hundar belastade med HD eller ED annat än med friröntgad hund.

Mastiffklubben önskar att uppfödarna även:
Genomför ett BPH med föräldradjuren (Klubben bekostar 200kr av BPH kostnaden)
Röntgar knälederna hos föräldradjuren.

Thorarps Kennel
Pia Undén
070-879 26 00
Facebooksida

Didalls Kennel
Tina Borenklint
072-578 60 03
christina.borneklint@telia.com
Hemsida

Kennel Moloss
Harrieth Sandberg
070-284 02 62
harrieth@moloss.se
Hemsida

Ugly Dog’s
Onerva Falk
073-380 33 30