Årsmötet kommer att hållas på RASTA i Mariestad

Lördagen den 16 mars klockan 11.00

Anmälan till årsmötet: sekreterare@svenskamastiff.com

Är Du intresserade av att jobba i styrelsen eller har en nominering kan ni ta kontakt med valberedningen.

Valberedningen består av:
Harrieth Sandberg
Annika Peltooma
Katriina Säppänen

VARMT VÄLKOMNA!

Årsmöteshandlingar