SENAST UPPDATERAD DEN 5 SEPTEMBER 2014 (text hämtade från SKK)

Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté har arbetat fram en webbpolicy med tillhörande regelverk för hur webbplatser bör hanteras av klubbar anslutna till SKK.

Syftet med vår webbpolicy är bland annat att försöka motverka den smutskastning som ibland förekommer på klubbarnas hemsidor. Genom regelverket finns det en möjlighet att internt inom SKK motverka de avarter som finns och som en yttersta konsekvens, möjligheten att utesluta medlemmar som inte håller sig inom regelverkets ramar. Det är viktigt att ha gott omdöme när diskussioner förs via nätet för att åsikter man önskar framföra inte ska utvecklas till förtal eller liknade.

Lagar på internet

(text hämtad från SKK)

Internet är ett globalt, kraftfullt och lättillgängligt medium och det är viktigt att veta att webben omfattas av samma lagar och regler som i övriga samhället. Här har vi  sammanfattat de vanligaste lagarna som brukar nämnas i internetsammanhang.

I detta dokument finns en kort beskrivning om vad en SKK ansluten klubb bör tänka på vid publicering av innehåll på sin webbplats.

En webbplats för en SKK-ansluten klubb är en viktig del inte bara för klubben utan för hela organisationen. Det är därför viktigt med gott omdöme vid publicering av innehåll och att arbetet med sajten sker i en god anda och på ett konstruktivt sätt.