I nedan organisationsschema finns överst, Svenska Kennelklubben och vidare ner i schemat ser vi bla specialklubbar och Svenska Mastiffklubben tillhör specialklubb: Svenska Molosser och Herdehundsklubben.

Svenska Kennelklubben (SKK)

Svenska Kennelklubben, SKK, är hundägarnas riksorganisation och företräder alla hundar och hundägare i Sverige. Med närmare 300 000 medlemmar är vi en av landets största intresseföreningar. Vi sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den stora glädjen och nyttan med hund!

Specialklubb, Svenska Molosser och Herdehundsklubben (SMHK)

En specialklubb har ansvar för en eller flera raser i frågor som till exempel rasstandarder och bestämmelser för prov. Specialklubbar har rätt att arrangera officiella prov och har ofta träffar, kurser eller utställningar speciellt inriktade mot den eller de raser man har ansvar för. Många ger också ut en medlemstidning om klubben och sin(a) ras(er).