Verka för att alla mastiffägare blir informerade om att det finns en rasklubb och att bli medlem.

Informera medlemmarna om utställningsresultat, HD/ED och andra viktiga uppgifter som inkommer om rasen.

Verka för en god sammanhållning inom Svenska Mastiffklubbens styrelse, kontaktombud och medlemmar.

Klubben arrangerar varje år en utställning.

Uppmärksamma utvecklingen av vår ras i andra länder, främst i Norden genom kontakt med rasklubbarna.

Verka för information, kunskap om Svenska Mastiffklubben samt Svenska Kennelklubben.