GDPR och Svenska Mastiffklubben (nedan kallat SMK)

All medlemshantering sker via Svenska Kenneklubben (nedan kallat SKK).

Insamling av personuppgifter och samtycke
SMK erhåller via SKK uppgifter som klassas som personuppgifter. Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till fysisk person som är i livet. Det kan handla om födelseår, namn och kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och e-postadress. 

När du godkänner att bli medlem i SMK, anmäler dig till utställning, tävling, event eller liknande, godkänner du också att SMK behandlar dina personuppgifter. Om du inte accepterar vad som sägs i denna integritetspolicy ber vi dig vänligen att inte använda berörda tjänster.

Kommunikation och marknadsföring
Information som du lämnar till SMK används för att kunna registrera dig som medlem, registrera dig på utställning, event, tävling och meritering etc. Som medlem kan du komma att få e-post rörande SMK.

Tillgång till personuppgifter
SMK sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån gällande lagkrav. Dina uppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet. Så få personer som möjligt inom SMK ska ha tillgång till dina personuppgifter och de överförs aldrig till någon utanför SMK.

Med vänliga hälsningar SMK:s styrelse

Läs mer om SKK information om GDPR